Alzheimer Nederland Veel mensen maken zich weleens zorgen over hun geheugen. Van alle mensen tussen de 24-85 jaar vindt maar liefst 40% zichzelf vergeetachtig. Alzheimer of een andere vorm van dementie komt gelukkig veel minder vaak voor. Dementie is veel meer dan alleen vergeetachtigheid. Op deze website treft u twee testen aan voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn/haar eigen geheugen of dat van een naaste.

Beide vragenlijsten zijn nadrukkelijk niet bedoeld om de diagnose dementie te stellen of uit te sluiten. Daarom krijgt u aan het einde van de tests ook geen uitslag of diagnose. Wel kunnen de resultaten reden zijn om naar de huisarts te gaan voor nader onderzoek.

Klik hieronder op een knop om de test te beginnen.


Maakt u zich zorgen?
Ja, over een ander Ja, over mezelf